Formació

Tutoratge, cursos i participació

  • Tutoratge i acollida d’alumnes en pràctiques de cicles formatius vinculats al medi ambient, forestal o de l’escola de pastors.
  • Cursos reglats especialitzats en el sector ambiental.
  • Participació i organització de jornades de temàtica ambiental, de conservació i gestió d’incendis forestals.