Conservació del patrimoni cultural

Recuperació de camins històrics, millora de senders i model de senyalització unificat

  • Recuperació de camins històrics i tradicionals que antigament unien els municipis.
  • Millora i manteniment de la Xarxa de Camins de la Serra de Llaberia.
  • Model unificat de senyalització, a nivell d’orientació, seguiment i interpretació de la Xarxa de Camins.

Revalorització d’elements de pedra en sec i d’altres elements d’interès

Recuperació de marges de pedra en sec, empedrats, aljubs, clapers i altres amb alt valor històric, etnològic, patrimonial i identitari.