Empresa d’inserció laboral

El Consorci disposa d’una empresa d’inserció sociolaboral (EIS) que ocupa persones en risc d’exclusió social de les nostres comarques. És una empresa de caràcter públic, especialitzada en treballs de gestió i conservació del medi natural.

Una font de valor afegit

  • Generació d’ocupació estable: Es compta amb un equip permanent que fa funcionar el dispositiu i es planifiquen itineraris d’inserció llargs per millorar la capacitació professional i generar contractes de major durada.
  • Oportunitats per a col·lectius en risc d’exclusió social: Els usuaris són derivats pels serveis socials comarcals, que proposen els itineraris d’inserció personalitzats i es fa un seguiment conjunt.
  • Plataforma professionalitzadora: La base del dispositiu és l’acompanyament psicosocial i laboral dels usuaris, els cursos i la formació especialitzada.
  • Ampliació del mercat de treball local: Generació de nous jaciments d’ocupació en el territori (especialització en feines ambientals).
  • Xarxa d’empreses locals: És una plataforma col·laborativa, que no genera competència amb les empreses locals.

Amb el suport de

---..