Darmós

Darmós és un nucli agregat al municipi de Tivissa, que s’ubica a l’extrem més occidental de la serra. Com un gran illot de pedra s’aixeca molt tímidament entre les vinyes. Només el campanar de l’església parroquial dedicada a sant Miquel Arcàngel trenca el paisatge planer. Vora l’antiga bassa anomenada lo Clot que recollia les aigües d'una part del pendent del carrer i que s’utilitzava per a l’abastament d'aigua als animals i, fins fa ben poc com a rentadors, s’hi troba la Mata de Darmós, un arbre monumental que figura en el seu escut; hi ha una dita popular molt estesa que diu: “Qui va a Darmós i no veu la mata és com anar a Roma i no veure al papa”. A pocs quilòmetres del poble s’hi troben les Olles de l’Asmà, on l’aigua de la riera ha erosionat la roca formant basses encaixonades entre parets rocoses.