Divulgació

Promoció i educació mediambiental

  • Desenvolupament del Pla de divulgació de la Serra de Llaberia.
  • Promoció de l’espai natural protegit, conjuntament amb agents i negocis locals.
  • Centre d’Interpretació de la Serra de Llaberia a Pratdip.
  • Adopció de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
  • Suport a ajuntaments per millorar equipaments pels visitants de la zona protegida.
  • Educació ambiental i programa d’activitats amb les escoles.
  • Col·laboració amb entitats per a la realització d’activitats lúdiques i esportives a la Serra de Llaberia.
  • Assessorament i suport a empreses que fan activitats turístiques dins de la zona protegida.