Economia verda local

Vetllant per millorar

El Consorci vetlla per la millora de la qualitat de vida de la població i l’aprofitament sostenible dels recursos endògens, així com donant suport a empreses locals.

  • Sectors d’activitat econòmica prioritaris per a la zona protegida. Assessoria, estudis i serveis tècnics, Mercat Forestal, Ramaderia i Agricultura.
  • Impuls a empreses locals, en cooperació amb les agències de dinamització econòmica comarcals, viver de noves empreses del sector ambiental, diversificació de serveis per a empreses locals existents.
  • Xarxa econòmica publico-privada: treball conjunt amb propietaris, empreses, administracions, associacions per promoure el desenvolupament local i generar riquesa vinculada a l’espai natural protegit.