Custòdia del territori

Millora ambiental

  • El Consorci té actualment 73 acords de Custòdia per a la conservació i la gestió forestal sostenible, que representen un total de 2150 Ha.
  • Foment de la Custòdia del territori entre propietaris amb entitats ambientals locals, com ADF, caçadores, centres excursionistes…
  • Desenvolupament de programes pilot de conservació i intercanvi d’experiències de custòdia amb ens gestors d’altres espais naturals nacionals i internacionals.

Recursos d'interés:

https://xcn.cat/projecte/inventari-de-custodia/

https://xcn.cat/recursos/opcions-per-a-la-custodia-del-territori-en-finques-privades-guia-dels-acords-de-custodia/