Jornada Tècnica: Pla estratègic de la Ramaderia extensiva a catalunya 2021-2030 i petits escorxadors

El Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva (PEREC) és el resultat d'un procés participatiu amb sessions en línia arreu del territori que van servir per debatre i atendre les necessitats i demandes que ha d'afrontar la ramaderia extensiva i semiintensiva de Catalunya. Aquest procés va ajudar a alimentar una diagnosi del
sector que establia diferents eixos de treball. Així doncs, el PEREC és un instrument de treball transversal a disposició del sector per millorar les condicions de vida dels pagesos dedicats a la ramaderia extensiva i
que proposa els elements necessaris perquè aquesta activitat ramadera tingui continuïtat.
L'objectiu de la jornada és donar a conèixer el PEREC, els objectius i les accions que persegueix.

Lloc de realització: 
Escola Agrària Mas Bové
Ctra. Reus a Morell Km. 3,8
43120 Constantí
Inscripcions
 

Per a més informació:
Serveis Territorials del DACC a Tarragona
Jose Antonio Gil Santos
A/e: jgilsantos@gencat.cat

Fitxers adjunts