Aquesta és la nova imatge del Consorci de la Serra de Llaberia

El nou logotip és més geomètric i lineal i utilitza el color verd amb diferents tonalitats per crear un mosaic que vol representar la biodiversitat que trobem a l’Espai d’Interès Natural de la Serra de Llaberia. El resultat és un distintiu renovat, amb un nou disseny de traces lineals i estructura diferent. També s’ha modernitzat la tipografia, que canvia de font i a més a més passa del verd i groc al negre i verd. El logotip representa el perfil de la Mola de Colldejou i la Mola de Llaberia on destaca la forma arrodonida de la Miranda.

L’empresa que ha elaborat el logotip és Simbòlic, grup creat a l’any 2003, format per diversos creatius i dissenyadors provinents de la primera línia del món de la publicitat.

La nova imatge corporativa del Consorci de la Serra de Llaberia vol re-definir la marca i una estratègia de comunicació que identifiqui i fomenti tant la destinació, com els productes i recursos turístics de l’espai natural. A la vegada també es vol utilitzar la marca com un element cohesionant dels diferents productes turístics (Paisatge + Patrimoni + Gastronomia) i reforçar els trets diferencials: territori desconegut, panoràmiques, autenticitat, experiències, silenci, llegendes.

Una imatge senzilla, pregnant, fàcil de recordar. Actual però moderna, que pot perdurar en el temps i adaptar-se a les tendències de cada moment.